CE marķējumu

Teqtum Euro ir līdz 5 metrus plats materiāls, kas ir veiksmīgi izturējis visaptverošus testus un kam ir piešķirtas tiesības marķēt produktus ar CE zīmi (Eiropas standarti).

Materiāla nedeguma sertifikāts

Teqtum Euro ir ugunsdrošības klase B-s1,d0 saskaņā ar DIN EN 13501.

Starptautiskais kvalitātes vērtējums A+

Augstākais novērtējums saskaņā ar Eiropas likumdošanu attiecībā uz GOS emisijām un iekštelpu gaisa kvalitāti.

Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana un licencēšana

Regula regulē visu ķīmisko vielu ražotāju, importētāju un galalietotāju darbību Eiropas Ekonomikas zonā.

Bīstamo vielu lietošanas ierobežošana

Noteikumi par bīstamo vielu lietošanas ierobežošanu.

Bērnu drošības standarts

Plēve ir pārbaudīta saskaņā ar ES direktīvu DIN EN 71 — bērnu drošības standartu.